ALLMÄNNA VILLKOR CLEANBOX

Allmänna villkor för beställningar som sker online på www.cleanbox.se

I det följande vill vi göra dig förtrogen med våra allmänna villkor, som gäller för alla varor och tjänster som tillhandahålls på Cleanbox.se. På www.cleanbox.se säljer vi varor från Cleanbox-partners.

Partnerprodukter är produkter som vi erbjuder via www.cleanbox.se.

1. BOLAGSINFORMATION
CHSE CONSULTING AB
Org. nr: 559036-6422

2. ALLMÄNT
2.1 Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga beställningar som görs av kunden (“Kunden” eller “dig”) när Kunden beställer Cleanbox-produkter via cleanbox.se. För beställningar som görs via www.cleanbox.se ingår vi endast avtal på svenska. Genom att göra en beställning av Cleanbox-produkter ingår du avtal med CHSE Consulting AB.
2.2 Genom att göra en beställning anses du även bekräfta att du är

(a) 18 år eller äldre och inte står under förmyndarskap; och

(b) bosatt i Sverige.

2.4 Vi levererar endast inom Sverige.
2.5 CHSE Consulting AB förbehåller sig rätten att, från tid till annan, ändra dessa Allmänna Villkor utan att på förhand meddela dig som Kund om förändringarna ifråga. De Allmänna Villkor som finns publicerade på www.cleanbox.se vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer dock att gälla avseende din beställning av Produkter. Om de Allmänna Villkoren har förändras efter det att du har lagt din beställning gäller de Allmänna Villkor som var publicerade vid tidpunkten för din beställning för samtliga ärenden avseende din beställning, dvs. såväl för köp- och eventuell returprocess.

3. BESTÄLLNING OCH INGÅENDE AV AVTAL AVSEENDE PRODUKTER
Genom att klicka på ”Bekräfta” i det sista beställningssteget, uppkommer en bindande beställning och du åtar dig därmed att köpa de Produkter som finns i din varukorg. När du har bekräftat din beställning, kommer vi att skicka en orderbekräftelse av din beställning via e-post. Ett bindande avtal anses ingånget när du mottar orderbekräftelsen. Vänligen notera att varor som beställs mot förskottsbetalning reserveras för din räkning så snart som vi mottagit full betalning av köpet och eventuella leveranskostnader. Vi ber dig därför att erlägga full betalning omedelbart efter det att du har fått din orderbekräftelse, och senast inom sju dagar. Du godkänner att säljaren kan överlåta sin fordran på betalning till tredje parter.

4. PRISER, LEVERANSKOSTNADER OCH KOSTNADER FÖR EXPRESSLEVERANS
4.1 De priser som visas vid tidpunkten för din beställning gäller för ditt köp. Priserna anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar mervärdesskatt (moms). CHSE Consulting AB, eller relevant Cleanbox partner vid köp av Partnerprodukter, innehar äganderätten till Produkterna till dess full betalning har erlagts.

4.2 Leveranskostnaden är trettionio (39) svenska kronor (SEK) för standardleverans. 

5. BETALNING
5.1  CHSE Consulting AB erbjuder följande betalningsalternativ: betalning med kredit- eller bankkort (Visa, Master Card, American Express), betalning med apple pay & google pay. Vi förbehåller oss rätten att inte erbjuda samtliga betalningsalternativ för alla beställningar och kommer att hänvisa till aktuella betalningsalternativ. Vi accepterar endast betalning från konton inom Europeiska Unionen (”EU”). Du är ansvarig för eventuella kostnader kopplade till dina kontotransaktioner.
5.2 Om du väljer att betala med kreditkort, så kommer ditt kort att debiteras den dag vi skickar din beställning.

5.4 Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor anses du ha gett ditt samtycke till att eventuella fakturor och kreditfakturor uteslutande skickas till dig i elektronisk form.

6. ORDINARIE LEVERANS OCH EXPRESSLEVERANS
6.1 Vi är endast skyldiga att leverera varor som finns tillgängliga i vårt lager, inklusive sådana varor som ska inkomma enligt beställningar från våra leverantörer. När du beställer Partnerprodukter innefattar ”vårt lager” respektive Cleanbox partners lager. Cleanbox reserverar sig också för eventuell slutförsäljning av Produkterna tills de har lämnat Cleanbox lager. Om en Produkt inte är tillgänglig i lager kommer vi att kontakta dig och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål. 
6.2 Produkter inköpta via www.cleanbox.se levereras endast till leveransadresser inom Sverige. När leveranstiderna anges i arbetsdagar ska med arbetsdagar förstås alla dagar från och med måndag till och med fredag, exklusive midsommar, julafton, nyårsafton och nationella helgdagar i Sverige(dvs. s.k. röda dagar).
6.3 Vi levererar dina Produkter till den leveransadress som du angav i din beställning. När du lägger din beställning kommer du att se den uppskattade leveranstiden. Leveranstiden kommer att uppdateras när vi skickar orderbekräftelsen till din e-postadress.
6.4 Om du väljer ordinarie leverans av din beställning är vårt mål att leverera din beställning inom två (2) till fem (5) arbetsdagar efter att du lagt beställningen.
6.5 Pga Covid-19 kan leveranstiden att ändras. 

7. VILLKOR FÖR RABATTERBJUDANDEN
7.1 Rabatterbjudanden är erbjudanden som inte kan köpas, utan som erbjuds som en del av Cleanboxs marknadsföring och som endast är giltiga under en begränsad tid.
7.2 Rabatterbjudanden kan endast användas en (1) gång per beställning och endast inom giltighetstiden för det aktuella rabatterbjudandet. Vissa märken eller varor kan vara exkluderade från erbjudandet, vilket innebär att rabatterbjudandet inte går att använda för köp av dessa märken eller varor. Rabatterbjudanden får inte användas för att köpa presentkort. Vänligen notera att din beställning kan behöva uppfylla ett lägsta beställningsvärde för att kunna nyttja vissa rabatterbjudanden.
7.3 Det totala beställningsvärdet för Produkterna måste motsvara eller överstiga värdet av rabatterbjudandet. Om det totala beställningsvärdet överstiger rabatterbjudandets värde kan du erlägga betalning av det överstigande värdet genom något av de betalningsalternativ som erbjuds, vänligen se avsnitt 5.1. Det är inte möjligt att lösa in rabatterbjudanden mot kontanter och på rabatterbjudandena löper inte heller någon ränta. Värdet av ett rabatterbjudande kommer inte att återbetalas om du utövar din ångerrätt avseende hela eller delar av din beställning, men vi kommer att återbetala det belopp som du eventuellt har betalat för de återlämnade Produkterna. Återbetalningen kommer därför endast avse det belopp du har betalat för Produkten efter rabatterbjudandet har lösts in.
7.4 Du kan endast använda rabatterbjudanden innan beställningsprocessen är avslutad. Detta innebär att det inte är möjligt att använda rabatterbjudanden med retroaktiv effekt. Rabatterbjudanden är personliga och får inte överlåtas till tredje man. Om inte annat anges så kan rabatterbjudanden inte kombineras med andra erbjudanden.
7.5 Om du väljer att utnyttja din ångerrätt för en eller flera Produkter för en beställning där du använt ett rabatterbjudande, och detta medför att det totala beställningsvärdet understiger eller motsvarar rabatterbjudandets värde, så förbehåller vi oss rätten att debitera dig det ordinarie priset för de varor du behåller (beroende på villkoren för det aktuella rabatterbjudandet).


9. LAGSTADGAD ÅNGERRÄTT VID KÖP AV PRODUKTER
9.1 När du handlar på www.cleanbox.se har du enligt lag rätt att ångra ditt köp.
9.2 Om du vill returnera en Produkt så kan du antingen använda den retursedel som medföljer din beställning. Om du har frågor om returprocessen, saknar tillgång till en skrivare, av annat skäl har svårigheter med att ladda ned retursedeln eller behöver en ny så är du välkommen att vända dig till vår kundtjänst (info@cleanbox.se)

Din ångerrätt
9.3 Du har rätt att utöva din ångerrätt gentemot CHSE Consulting AB och, i förekommande fall, relevant Cleanbox-partner, och returnera din beställning utan att ange något skäl inom fjorton (14) dagar. Ångerfristen på fjorton (14) dagar löper från den dag då du eller en tredje man som agerat på dina vägnar, dock inte transportföretaget, fick den sista Produkten i beställningen i besittning.
9.4 Vill du utöva ångerrätten ska du skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande där du anger detta till oss på adress: CHSE Consulting AB, Tallgatan 15, 17269 Sundbyberg, Sverige, e-post: info@cleanbox.se).
9.5 Du kan även utöva din ångerrätt genom att använda det standardformulär som finns att hämta på Konsumentverkets hemsida (www.konsumentverket.se) och skicka den till oss (t.ex. via post).

Ångerrättens innebörd
9.6 Om du utövar din ångerrätt, är du skyldig att utan onödigt dröjsmål, och senast inom fjorton (14) dagar från den dag du meddelade oss om din önskan att utöva ångerrätten, återlämna samtliga Produkter du vill utöva din ångerrätt för. 

9.7 Om du utövar din ångerrätt gentemot CHSE Consulting AB och, i förekommande fall, relevant Cleanbox-partner, kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (bortsett från förhöjda leveranskostnader till följd av att du valt ett leveransalternativ som inte motsvarar det lägst prissatta standardalternativ som vi erbjuder för leveransen ifråga). Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt och senast fjorton (14) dagar från den dag då vi mottog ditt meddelande om din önskan att utöva din ångerrätt avseende beställningen. Vi kommer att använda samma betalningsmetod för återbetalningen som du själv har använt för den aktuella beställningen, om Cleanbox och du inte uttryckligen överenskommer om något annat. Den administration som återbetalningen innebär för Cleanbox kommer inte att medföra några merkostnader för dig. Vi förbehåller oss rätten att vänta med att genomföra återbetalningen till dess vi har fått tillbaka Produkterna från dig eller till dess du har inkommit med underlag som visar att du har returnerat dessa.
9.8 Det föregående innebär att du uppfyller kraven i avsnitt 9.7 om du återlämnar Produkterna innan utgången av tidsfristen om fjorton (14) dagar. Vi kommer att stå för kostnaden för returen, under förutsättning att du använder den medföljande retursedeln för leveranser inom Sverige. Om någon sådan retursedel inte används är du skyldig att betala returkostnaderna själv. En förutsättning för fullständig återbetalning är att Produkterna sänds tillbaka i samma skick som de var i när du mottog leveransen, om en värdeminskning kan konstateras ha inträffat på grund av din hantering av Produkterna är du skyldig att ersätta denna. För Produkter som har förseglats av hälso- eller hygienskäl innebär det att returen av Produkterna förutsätter att förseglingen inte har brutits. Om produkterna inte returneras i det skick som beskrivs i detta avsnitt 9.8 har vi rätt att neka din retur eller reducera det belopp som vi ska betala tillbaka till dig. Har du valt faktura som betalningsalternativ har vi rätt att vi att debitera dig för värdeminskningen.

Ångerblankett
(Om du önskar att utöva din ångerrätt, vänligen fyll i denna blankett och skicka till oss)
Attn: CHSE Consulting AB, Tallgatan 15, 17269 Sundbyberg, Sverige, e-post: info@cleanbox.se)

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/vårt köpeavtal avseende följande varor (*)
– beställdes den (*)/mottogs den (*)
– konsumentens/konsumenternas namn
– konsumentens/konsumenternas adress
– datum
(*) Stryk det som inte gäller

Undantag från ångerrätten: Ånger- och returrätten gäller inte för produkter med bruten försegling, som har förseglats av hälso- eller hygienskäl.

10. MÖJLIGHET ATT RETURNERA PRODUKTER UPP TILL ETT HUNDRA (100) DAGAR FRÅN MOTTAGANDE
10.1 Utan att det påverkar dina lagstadgade rättigheter enligt avsnitt 9, erbjuder vi dig möjligheten att returnera Produkter inom ett hundra (100) dagar från att du mottog dem. Denna returmöjlighet ger dig rätt att, även efter att fjorton- (14) har löpt ut (se ”Din ångerrätt” ovan), frånträder avtalet genom att returnera Produkterna inom ett hundra (100) dagar från att du mottog dem (denna tidsfrist börjar löpa vid ditt mottagande av Produkterna).
10.2 Om du vill använda den medföljande retursedeln för att returnera dina Produkter, vänligen se avsnitt 9.2, eller avsnitt 9.3, såsom tillämpligt.
10.3 Dina Produkter anses returnerade i enlighet med detta avsnitt 10, om du skickar Produkterna inom ett hundra (100) dagar från den dag då du eller en tredje man som agerat å dina vägnar (dock inte transportföretaget) fick den sista Produkten i beställningen i besittning.
10.4 Du har samma rätt att prova Produkterna som du skulle ha haft i en traditionell butik. Förutsättningarna i avsnitt 10.3 anses emellertid endast uppfyllda om du returnerar Produkterna i dess ursprungliga skick, oskadade och intakta, och i dess ursprungliga förpackning. För Produkter som har förseglats av hälso- eller hygienskäl innebär det att returen av Produkterna förutsätter att förseglingen inte har brutits. Om produkterna inte returneras i det skick som beskrivs i detta avsnitt 10.4 har vi rätt att neka din retur eller reducera det belopp som vi ska betala tillbaka till dig. Har du valt faktura som betalningsalternativ har vi rätt att vi att debitera dig för värdeminskningen.
10.5 Till undvikande av oklarhet så medför bestämmelserna i detta avsnitt 10 inte någon begränsning av de lagstadgade rättigheterna som beskrivs i avsnitt 9 ovan. Detta innebär att den lagstadgade ångerrätten ensamt kommer att tillämpas fram till dess att tidsfristen i avsnitt 9.4 löpt ut. Inte heller begränsar detta avsnitt lagstadgade garantier, vilka kvarstår. Möjligheten att returnera Produkter enligt detta avsnitt 10 gäller inte köp av presentkort.

10.6 Beakta att vår 100 dagars ångerrätt inte gäller beloppet för klimatskydd om du har bestämt dig för att kompensera din beställnings koldioxidavtryck. Din lagstadgade ångerrätt påverkas inte av detta.

11. REKLAMATION
11.1 Du har alltid rätt att inom tre (2) år från mottagandet av Produkterna reklamera defekta Produkter, under förutsättning att du meddelar oss om felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att du upptäckt felet anses alltid ha lämnats in inom skälig tid.
11.2 Om de Produkter du returnerat kan konstateras defekta kommer Quantu AB att göra en fullständig återbetalning motsvarande ditt inköpspris för Produkterna, samt leveranskostnaderna för dessa. För att en Produkt ska bedömas som defekt ska felet ha uppstått innan försäljningstillfället. Om du reklamerar en felaktig Produkt inom sex (6) månader från försäljningstillfället, anses felet ha uppstått innan försäljningstillfället, såvida inte detta motbevisas av Quantu AB eller, i förekommande fall, relevant Cleanbox partner. Om reklamationen sker mer än sex (6) månader efter försäljningstillfället, är du dock skyldig att inkomma med bevis utvisande att felet uppstod innan försäljningstillfället. Om du vill göra en reklamation kan du kontakta oss på Quantu AB, Stenvallavägen 14, 18634, Vallentuna, Sverige, e-mail: info@cleanbox.se.

12. ÅTERBETALNINGAR
Återbetalningar sker automatiskt med samma betalningsmetod som användes för att betala för dina Produkter. Om betalningen skedde per faktura eller genom förskottsbetalning kommer återbetalningen att göras till det konto som betalningen gjordes från. Vid behov kan vi därför behöva be dig om dina kontouppgifter. Om du betalade via Paypal eller med kredit- eller bankkort, kommer återbetalningen ske till ditt Paypal-konto respektive kredit- eller bankkort. Om du använde ett presentkort för att betala dina varor, kommer återbetalningen av det aktuella beloppet att ske genom att du får ett tillgodohavande registrerat på ditt presentkortskonto.

13. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Samtliga immateriella rättigheter tillhöriga CHSE Consulting AB, dess koncernbolag och/eller licensgivare, inklusive men inte begränsat till varumärken och verk som skyddas av upphovsrätt återgivna på cleanbox.se, tillhör Quantu AB, dess koncernbolag och/eller dess licensgivare som behåller sig samtliga rättigheter därtill. Det innebär att all användning av www.cleanbox.se eller dess innehåll som utgör ett nyttjande kräver föregående skriftligt tillstånd av CHSE Consulting AB. Det föregående ska inte gälla för nyttjande som faller inom en Kunds åtgärder avseende beställningar, administration samt nyttjande av tjänster relaterade till Kundens köp av Cleanbox-produkter. Till undvikande av oklarhet så innebär detta att all kopiering eller lagring av innehåll från www.cleanbox.se, i dess helhet eller delar därav, för andra syften än för en Kunds privata, icke-kommersiella bruk, kräver ett föregående skriftligt tillstånd från CHSE Consulting AB. Denna begräsning innefattar, men är inte begränsad till, varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder, foton, grafiska designinslag, och information om Cleanbox-produkter.

14. KUNDTJÄNST
Om du behöver hjälp hänvisar vi dig till vårt hjälpavsnitt eller så kan du kontakta oss här.

15. ÖVRIGT
15.1 Dessa Allmänna Villkor och ditt avtal med Consulting AB varken friskriver Consulting AB från eller begränsar Consulting AB:s ansvar enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning.

15.2 Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, eller del därav, skulle konstateras ogiltig ska detta inte påverka giltigheten eller tolkningen av andra bestämmelser i dessa Allmänna Villkoren, såvida inte Consulting AB eller Kundens åtaganden, vid exkludering av sådana bestämmelser, skulle anses som oskäligt betungande.

15.3 Användning av de erbjudanden som är tillgängliga på www.cleanbox.se är möjlig för personer som är minst 18 år.

15.4 Varje kund är endast berättigad att upprätthålla ett Cleanbox-kundkonto samtidigt. Vi förbehåller oss rätten att radera flerdubbla registreringar.
15.5 Dessa Allmänna Villkor finns tillgängliga på www.cleanbox.se. Du kan även skriva ut eller spara dessa Allmänna Villkor genom att använda sedvanliga kommandon i din webbläsare (vanligen Arkiv -> Spara som).
15.6 Du kan även enkelt spara dina orderuppgifter genom att antingen ladda ned dessa Allmänna Villkor och använda sedvanliga kommandon i din webbläsare för att spara den orderinformation som visas på den sista sidan av beställningsprocessen på cleanbox.se, eller genom att invänta den automatiska orderbekräftelsen som vi skickar till den e-postadress du har angivit i samband med slutförandet av din beställning. Orderbekräftelsen innehåller dina orderuppgifter samt en länk till våra Allmänna Villkor och kan enkelt sparas ned eller skrivas ut.

16. ALTERNATIVT TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDE
16.1 Du har i din egenskap av konsument rätt att, om du har ett klagomål om ett köp vilket inte kunnats åtgärdas genom direktkontakt med CHSE Consulting AB, vända dig till ett alternativt tvistlösningsorgan för att göra upp i godo. Att vända sig till ett alternativt tvistlösningsorgan är i allmänhet billigare, mindre formellt och snabbare än att gå till domstol. Du kan endast använda alternativet om du är bosatt inom EU och den andra parten är etablerad inom EU. Du kan antingen använda onlineplattformen för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens hemsida, www.ec.europa.eu/odr, eller vända dig direkt till Allmänna reklamationsnämnden, via www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden är en godkänd nämnd för alternativ tvistlösning och lyder under Direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING
Dessa Allmänna Villkor samt avtalet mellan dig och CHSE Consulting AB, och i förekommande fall relevant Cleanbox partner, ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvister med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige CHSE Consulting AB, Tallgatan 15, 17269 Sundbyberg, Sverige, e-post: info@cleanbox.se)